Kuidas faili teisaldada Pythoni teise kataloogi

How Move File Into Another Directory Python

Faili kasutatakse andmete püsivaks salvestamiseks. Mõnikord peame programmeerimise eesmärgil viima faili asukoha ühelt teelt teisele teele. Seda ülesannet saab teha, kasutades Pythoni skripti mitmel viisil. Liiguta () on Pythoni enimkasutatud meetod faili teisaldamiseks ühest kataloogist teise kataloogis määratletud kataloogi kinni moodul. Teine viis faili asukoha teisaldamiseks, kasutades ümber nimetada () meetodis, mis on määratletud sina moodul. Neid kahte meetodit saab kasutada faili teisaldamiseks ühest kataloogist teise kataloogi, nagu selles juhendis selgitatud.

Näide 1: teisaldage fail algse nimega

Viis faili teisaldamiseks ühest asukohast teise algse nimega on näidatud järgmises skriptis. The kinni moodul imporditakse skripti, et seda kasutada liikuma () funktsiooni faili teisaldamiseks. Tee moodul imporditakse kasutamiseks olemas () funktsioon antud failinime kontrollimiseks on olemas või mitte. Kui fail on olemas, määratakse faili sihtkoht, kuhu fail teisaldatakse. Sihtkoht trükitakse pärast faili teisaldamist. Kui faili pole olemas, prinditakse veateade.# Impordi sulgumoodul

import kinni

# Impordi tee moodul osast

alates sina importtee


# Määrake failinimi koos teega

source_path= 'fruit.txt'


# Kontrollige, kas fail on olemas või mitte

kuitee.eksisteerib(source_path):

# Määrake kataloogi tee, kuhu fail teisaldatakse

sihtkoha_tee= Failid

# Teisaldage fail uude asukohta

new_location= kinni.liikuma(source_path,sihtkoha_tee)

# Printige faili uus asukoht

printida(' %S teisaldatakse asukohta, %s'%(source_path,new_location))

muidu:

# Printige sõnum, kui faili pole olemas

printida('Faili ei ole olemas.')

Väljund

Pärast ülaltoodud skripti käivitamist ilmub järgmine väljund. Siin on fail, puuviljad.txt , on olemas ja see on kausta teisaldatud Failid .

Näide-2: teisaldage fail uue nimega

Viis faili teisaldamiseks ühest asukohast teise asukohta faili ümbernimetamisega on näidatud järgmises skriptis. kinni ja tee faili teisaldamiseks ja faili olemasolu kontrollimiseks on imporditud mooduleid. Faili uus nimi on määratud faili sihtteel. Kui faili teisaldamine õnnestub, prinditakse uue nimega failitee ja muud veateade.

# Impordi sulgumoodul

import kinni

# Impordi tee moodul osast

alates sina importtee


# Määrake failinimi koos teega

source_path= 'dept.txt'


# Kontrollige, kas fail on olemas või mitte

kuitee.eksisteerib(source_path):

# Määrake sihtkataloogi tee uue nimega

sihtkoha_tee= „Failid/osakond.txt”

# Teisaldage fail uude asukohta

new_location= kinni.liikuma(source_path,sihtkoha_tee)

# Printige faili uus asukoht

printida(„{0} teisaldati asukohta {1}”.vormingus(source_path,new_location))

muidu:

# Printige sõnum, kui faili pole olemas

printida('Vale failitee.')

Väljund

Pärast ülaltoodud skripti käivitamist ilmub järgmine väljund. Siin on fail, dept.txt , on olemas ja see on nimega ümber nimetatud osakond.txt ja kolis kausta Failid .Näide-3: teisaldage mitme failiga kaust

Mitme failiga kausta teisaldamise viis on näidatud järgmises skriptis. Siin sisaldab muutuja source_path algse kausta teed ja sihtmärgi_tee tee sihtkausta teed. Stsenaariumi muu sisu on sama mis kaks eelmist näidet.

# Impordi sulgumoodul

import kinni

# Impordi tee moodul osast

alates sina importtee


# Määrake teisaldatavate failide kataloogitee

source_path= 'Pildid/täringud'


# Kontrollige, kas kataloogi tee on olemas või mitte

kuitee.eksisteerib(source_path):

# Määrake sihtkataloogi tee

sihtkoha_tee= 'Failid / täringud'

# Teisaldage failidega kataloog uude asukohta

new_location= kinni.liikuma(source_path,sihtkoha_tee)

# Printige uus asukoht

printida(„{0} teisaldati asukohta {1}”.vormingus(source_path,new_location))

muidu:

# Printige teade, kui kataloogi teed pole olemas

printida('Vale kataloogi asukoht.')

Väljund

Pärast ülaltoodud skripti käivitamist ilmub järgmine väljund. Skripti järgi on kausta täringud kolinud asukohta Failid/täringud.

Näide-4: teisaldage kõik teatud kataloogi failid ja kaustad

Mitmes failis ühe kausta teisaldamise viis on näidatud eelmises näites. Kuid kaust või kataloog võib sisaldada ka mitut kausta, millel on ka mitu faili. See näide näitab seda tüüpi kausta teisaldamise viisi. Sellesse skripti on os -moodul imporditud, et kasutada funktsiooni rename (), mis teisaldab kausta sisu koos pesastatud kaustade ja mitme failiga. Funktsiooni listdir () abil luuakse loend lähtekausta failide ja kaustadega. Järgmisena on for -loop kasutanud loendi kordamist ja teisaldanud lähtekausta sisu sihtkausta, kasutades funktsiooni rename ().

# Impordi os moodul

import sina


# Määrake teisaldatavate failide kataloogitee

source_path= 'dokumendid/'


# Kontrollige, kas kataloogi tee on olemas või mitte

kui sina.tee.eksisteerib(source_path):

# Määrake sihtkataloogi tee

sihtkoha_tee= 'Failid/'

# Looge allika tee failide ja kaustade loend

faililoend= sina.listdir(source_path)# Korda failide ja kaustade loendit

eest faili sissefaililoend:

sina.ümber nimetada(source_path +faili,sihtkoha tee +faili)

# Printige uus asukoht

printida(„Kõik domeeni {0} failid ja kaustad teisaldatakse asukohta, {1}”.vormingus(source_path,sihtkoha_tee))

muidu:

# Printige teade, kui kataloogi teed pole olemas

printida('Vale kataloogi tee.')

Väljund

Pärast ülaltoodud skripti käivitamist ilmub järgmine väljund. Skripti kohaselt on kõik dokumentide kausta failid ja kaustad kolinud kausta Failid.

Järeldus

Selles õpetuses on näidatud erinevaid viise ühe või mitme faili asukoha teisaldamiseks. Sulgemis- ja osamoodulite kasutamist failide ja kaustade asukoha teisaldamiseks on käesolevas õpetuses selgitatud lihtsa näite abil, mis aitab pythoni kasutajatel seda tüüpi ülesandeid hõlpsalt teha.