Kuidas kodeerida polüfiiti MATLABis?

Kuidas Kodeerida Polufiiti MatlabisMATLABis on polüfit on funktsioon, mis võimaldab teostada polünoomkõvera sobitamist. Polünoomkõvera sobitamine hõlmab andmepunktide komplekti esindava kõige sobivama polünoomvõrrandi leidmist. See protsess on kasulik erinevates rakendustes, nagu andmete analüüs, modelleerimine ja prognoosimine. Kasutades polüfit funktsiooni abil saate hõlpsasti leida oma andmetele sobiva polünoomvõrrandi koefitsiendid, mis võimaldavad teil aluseks olevaid suundumusi ja seoseid täpselt kirjeldada ja analüüsida.

Selles õpetuses saate teada, kuidas sobitada polünoomkõveraid, kasutades MATLABi polyfit() funktsiooni.

Kuidas kodeerida polyfit() MATLABis?

Kodeerimiseks polüfit() MATLABis peate esmalt järgima alltoodud süntaksit:p = polüfit ( x,y,n )
[ p,S ] = polüfit ( x,y,n )
[ p,S,mu ] = polüfit ( x,y,n )

Ülaltoodud süntaksit saab kirjeldada järgmiselt:  • p = polüfit(x,y,n) : annab n-astme polünoomi p(x) koefitsiendid, mis sobivad kõige paremini y andmetega vähimruutude kujul. Koefitsiendid p-sse on paigutatud kahanevatesse astmetesse ja nende pikkus on n+1.
  • [p,S] = polüfit(x,y,n) : loob struktuuri S, mida saab kasutada polüvalis sisendina veahinnangute saamiseks.
  • [ p , S , mu ] = polüfit ( x , y , n ) : annab mu, kaheelemendilise vektori skaleerimise ja tsentreerimise väärtustega. Mu(1) on keskmine (x), samas kui mu(2) on std(x). Neid seadeid kasutades polüfit() skaala x omab ühiku standardhälvet, kus selle keskpunkt on x null.

Vaatleme mõnda näidet, mis demonstreerivad MATLABi kasutamist polüfit() funktsiooni.Näide 1
Antud näites genereerime kõigepealt vektori x, millel on 10 võrdse vahega elementi, mis asuvad intervallis (10, 20). Seejärel leiame trigonomeetrilise funktsiooni cos(x) abil y väärtused, mis vastavad kõigile x väärtustele. Pärast seda, polüfit() funktsiooni kasutatakse 6. astme polünoomi sobitamiseks andmepunktidesse. Lõpuks joonistame polünoomi hindamise tulemused peenema ruudustikuga.

x = lintruum ( 10 ,pi, kakskümmend ) ;
y = cos ( x ) ;
p = polüfit ( x,y, 6 ) ;
x_1 = lintruum ( 10 ,pi ) ;
y_1 = polüval ( p,x_1 ) ;
kujund
süžee ( x,y, 'o' )
oota
süžee ( x_1,y_1 )
hoia ära

Näide 2
See näide kasutab polüfit() funktsioon lihtsa lineaarse regressioonimudeli sobitamiseks komplekti, millel on 2-D diskreetsed andmepunktid. Selles koodis genereeritakse andmepunktide komplekt x väärtustega vahemikus 2 kuni 100 sammuga 2. Vastavad y väärtused arvutatakse, lahutades lineaarfunktsioonist x juhusliku müra. The polüfit() Seejärel kasutatakse funktsiooni lineaarse polünoomi sobitamiseks andmetega, saades koefitsiendid p. Sobitatud polünoomi hinnatakse kasutades polüval() ja joonistatakse koos algsete andmepunktidega, kasutades süžee() funktsiooni.x = 2 : 2 : 100 ;
y = x - 5 * randn ( 1 , viiskümmend ) ;
p = polüfit ( x,y, 1 ) ;
f = polüval ( p,x ) ;
süžee ( x,y, 'o' ,x,f, '-' )
legend ( 'andmed' , 'lineaarne sobivus' )

Järeldus

MATLAB polüfit() funktsiooni kasutatakse polünoomkõvera sobitamiseks. See funktsioon võtab argumentidena kaks vektorit ja teatud polünoomiaste ning joonistab saadud tulemused. See õpetus sisaldab kasulikku teavet a kodeerimise kohta polüfit() funktsioon MATLABis koos mõne kasuliku näitega, mis aitavad algajatel mõista selle funktsiooni kasutamist.